Tóm tắt lý thuyết GDQP 10 Bài 2 ngắn nhất (Sách mới 3 bộ)

I. Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam

1. Thời kỳ tạo nên

– Trong những văn kiện trước hết, Đảng đã nói đến tới việc tổ chức đội quân người lao động và nông dân.

– Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, có 34 chiến sĩ (trong đó có 3 nữ), phân thành 3 trung đội, với 34 khẩu súng các loại. Chiến công trước hết của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là hạ gục các đồn Phay Khát và Nà Nang,

– Tháng 4-1945, Đảng thống nhất các tổ chức vũ trang thành “Việt Nam Giải phóng quân”.

2. Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

một. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

* Quá trình tăng trưởng.

+ Sau Cách mệnh tháng Tám, Việt Nam Giải phóng quân được đổi thành “Vệ quốc đoàn”.

+ Ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Quân đội Quốc gia Việt Nam

+ Năm 1951, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 7/4/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập quân nhân địa phương.

* Quá trình đấu tranh và thắng lợi.

Quân đội ta đã đấu tranh, xây dựng, trưởng thành và lập được nhiều chiến công hiển hách.

b. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975)

Đế quốc Mỹ thực hiện thủ đoạn hất cẳng Pháp, xâm lược miền Nam Việt Nam, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới nhằm chia cắt vĩnh viễn tổ quốc ta. Quân đội ta lại một lần nữa bước vào chiến tuyến mới, cùng toàn dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

c. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

II. Truyền thống của quân đội nhân dân việt nam

1. Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mệnh của Đảng.

Quân đội luôn đấu tranh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

2. Quyết đấu, quyết thắng, biết đánh, biết thắng.

Quân nhân luôn kiên cường đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc, ko ngại hy sinh, gieo neo, trung thành với sự nghiệp cách mệnh, luôn biết sử dụng nghệ thuật quân sự trong chiến tranh.

3. Gắn bó máu thịt với nhân dân.

Quân đội ta từ nhân dân nhưng ra, vì nhân dân nhưng đấu tranh.

4. Nội bộ kết đoàn, tự giác, nghiêm minh

Sức mạnh của quân đội được xây dựng bởi nội bộ kết đoàn, kỷ luật tự giác, nghiêm minh.

5. Độc lập, tự lực, tự cường, tiết kiệm, xây dựng quân đội, kiến ​​quốc, tôn trọng và bảo vệ của công.

Quân đội ta luôn phát huy ý thức khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đấu tranh, sản xuất và công việc.

6. Nêu cao ý thức quốc tế vô sản, trong sáng, kết đoàn, trung thành với bạn hữu quốc tế.

I. Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam

1. Thời kỳ tạo nên

– Ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân được thành lập.

– Ở miền Bắc đã thành lập “Sở Liêm phóng” và “Sở Cảnh sát”. Các tỉnh đều thành lập “Ty Liêm phóng” và “Ty Công an”.

2. Thời kỳ xây dựng và trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 1945 – 1975

một. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

Ngày 15-1-1950, Hội nghị Công an nhân dân toàn quốc xác định Công an nhân dân Việt Nam có ba đặc điểm: “dân tộc, dân chủ, khoa học”.

– Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Ban Công an Mặt trận là một bộ phận của Hội đồng phân phối Mặt trận, góp phần làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ,

b. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

Trong thời kỳ này, CAND đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố xây dựng lực lượng, cùng cả nước giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc.

3. Trong thời kỳ thống nhất tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội từ năm 1975 tới nay

Công an đổi mới tổ chức và hoạt động, đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II. Truyền thống Công an nhân dân

1. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng

2. Vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân nhưng làm việc và đấu tranh.

Xem thêm bài viết hay:  TOP 15 homestay Nha Trang gần biển, giá siêu tốt, cho trải nghiệm nghỉ dưỡng yên bình

3. Độc lập, tự lực, tự cường, vận dụng thông minh kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự, thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ công việc, đấu tranh.

4. Tận tụy với công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, thông minh, dũng cảm, kiên quyết, mưu trí trong đấu tranh

5. Quan hệ hợp tác quốc tế sáng tỏ, trung thành, tình nghĩa

Đăng bởi: Trường Trung Tâm Du Học Nhân Đức

Phân mục: Văn học lớp 10, Văn học lớp 10

[rule_{ruleNumber}]

#Tóm #tắt #lý #thuyết #GDQP #Bài #ngắn #nhất #Sách #mới #bộ

[rule_3_plain]

#Tóm #tắt #lý #thuyết #GDQP #Bài #ngắn #nhất #Sách #mới #bộ

Mời các bạn click ngay để tới với Tóm tắt Lý thuyết GDQP 10 Bài 1 theo từng bộ sách:
Tóm tắt Lý thuyết GDQP 10 Bài 2 ngắn nhất Cánh diều (Chủ đề 1)
Tóm tắt Lý thuyết GDQP 10 Bài 2 ngắn nhất Cánh diều (Chủ đề 2)
Tóm tắt Lý thuyết GDQP 10 Bài 2 ngắn nhất Cánh diều (Chủ đề 3)
Tóm tắt Lý thuyết GDQP 10 Bài 2 ngắn nhất Kết nối tri thức  
Xem nhanh nội dung1 Bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam1.1 A. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM1.2 B. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
Bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
A. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
I. Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam

1. Thời kỳ tạo nên
– Trong những văn kiện trước hết, Đảng đã nói đến tới việc tổ chức ra quân đội công nông.
– Ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, có 34 chiến sĩ (trong đó có 3 nữ), phân thành 3 tiểu đội, có 34 khẩu súng các loại. Chiến công trước hết của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng là hạ đồn Phay Khắt và Nà Ngần,
– Tháng 4 năm 1945, Đảng thống nhất các tổ chức vũ trang thành “Việt Nam giải phóng quân”.
2. Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược
a. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
  * Quá trình tăng trưởng.
+ Sau Cách mệnh Tháng Tám, Việt Nam giải phóng quân được đổi thành “Vệ quốc đoàn”.
 + Ngày 22 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Quân đội quốc gia Việt Nam
+ Năm 1951, đổi tên là Quân đội nhân dân Việt Nam .
Ngày 7 tháng 4 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định thành lập quân nhân địa phương.
* Quá trình đấu tranh và thắng lợi.
Quân đội ta vừa đấu tranh, vừa xây dựng, trưởng thành và lập nhiều chiến công hiển hách.
b. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975)
Đế quốc Mỹ thực hiện thủ đoạn hất cẳng Pháp, xâm lược miền Nam Việt Nam, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, hòng chia cắt trong khoảng thời gian dài tổ quốc ta. Quân đội ta một lần nữa lại bước vào trận tuyến mới, cùng toàn dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
c. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
         Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục chắc tay sung bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN
II. Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam
1. Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mệnh của Đảng.
          Quân đội luôn đấu tranh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và CNXH 

2. Quyết đấu, quyết thắng, biết đánh, biết thắng
          Quân đội luôn quyết tâm đánh giặc giữ nước, quyết ko sợ hi sinh gieo neo, xã thân vì sự nghiệp cách mệnh và luôn biết sử dụng nghệ thuật quân sự trong chiến tranh.  
3. Gắn bó máu thịt với nhân dân.
          Quân đội ta từ nhân dân nhưng ra vì nhân dân nhưng đấu tranh.
4. Nội bộ kết đoàn thống nhất, kỷ luật tự giác, nghiêm minh
          Sức mạnh của quân đội xây dựng bởi nội bộ kết đoàn thống nhất và kỉ luật tự giác, nghiêm minh.
5. Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng tổ quốc, tôn trọng và bảo vệ của công
          Quân đội ta luôn phát huy tinh thân khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ cả trong đấu tranh, lao động sản xuất và công việc.     
6. Nêu cao ý thức quốc tế vô sản trong sáng, kết đoàn, thuỷ chung với bè bạn quốc tế.
B. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Xem thêm bài viết hay:  Bỏ túi kinh nghiệm tham quan khu vui chơi VinWonders Phú Quốc trọn vẹn, vui hết cỡ

I. Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam
1. Thời kỳ tạo nên
– Ngày 19 tháng 8 năm 1945, lực lượng Công an được thành lập.
– Ở Bắc Bộ đã thành lập “Sở Liêm phóng” và “Sở Cảnh sát”. Các tỉnh đều thành lập “Ty Liêm phóng” và “Ty Cảnh sát”.
2. Thời kỳ xây dựng và trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 1945 – 1975
a. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
– Ngày 15 tháng 1 năm 1950, Hội nghị Công an toàn quốc xác định Công an nhân dân Việt Nam có 3 tính chất: “dân tộc, dân chủ, khoa học”.
– Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Ban Công an tiền tuyến nằm trong Hội đồng phân phối mặt trận, góp phần làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ,
b. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ( 1954 – 1975)
Thời kì này, Công an góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường xây dựng lực lượng, cùng cả nước dốc sức giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.
3. Thời kỳ đất n­ước  thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội từ 1975 tới nay
– Công an đổi mới tổ chức và hoạt động, đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
II. Truyền thống Công an nhân dân
1. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng
2. Vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân làm việc và đấu tranh
3. Độc lập, tự chủ, tự cường và tiếp thu vận dụng thông minh những kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự và những thành tựu khoa học – công nghệ phục vụ công việc và đấu tranh
4. Tận tuỵ trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, thông minh, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong đấu tranh
5. Quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng, thuỷ chung, tình nghĩa
Đăng bởi: Trung Tâm Du Học Nhân Đức
Phân mục: Lớp 10,GDQP 10

#Tóm #tắt #lý #thuyết #GDQP #Bài #ngắn #nhất #Sách #mới #bộ

[rule_2_plain]

#Tóm #tắt #lý #thuyết #GDQP #Bài #ngắn #nhất #Sách #mới #bộ

[rule_2_plain]

#Tóm #tắt #lý #thuyết #GDQP #Bài #ngắn #nhất #Sách #mới #bộ

[rule_3_plain]

#Tóm #tắt #lý #thuyết #GDQP #Bài #ngắn #nhất #Sách #mới #bộ

Mời các bạn click ngay để tới với Tóm tắt Lý thuyết GDQP 10 Bài 1 theo từng bộ sách:
Tóm tắt Lý thuyết GDQP 10 Bài 2 ngắn nhất Cánh diều (Chủ đề 1)
Tóm tắt Lý thuyết GDQP 10 Bài 2 ngắn nhất Cánh diều (Chủ đề 2)
Tóm tắt Lý thuyết GDQP 10 Bài 2 ngắn nhất Cánh diều (Chủ đề 3)
Tóm tắt Lý thuyết GDQP 10 Bài 2 ngắn nhất Kết nối tri thức  
Xem nhanh nội dung1 Bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam1.1 A. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM1.2 B. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
Bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
A. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
I. Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam

1. Thời kỳ tạo nên
– Trong những văn kiện trước hết, Đảng đã nói đến tới việc tổ chức ra quân đội công nông.
– Ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, có 34 chiến sĩ (trong đó có 3 nữ), phân thành 3 tiểu đội, có 34 khẩu súng các loại. Chiến công trước hết của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng là hạ đồn Phay Khắt và Nà Ngần,
– Tháng 4 năm 1945, Đảng thống nhất các tổ chức vũ trang thành “Việt Nam giải phóng quân”.
2. Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược
a. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
  * Quá trình tăng trưởng.
+ Sau Cách mệnh Tháng Tám, Việt Nam giải phóng quân được đổi thành “Vệ quốc đoàn”.
 + Ngày 22 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Quân đội quốc gia Việt Nam
+ Năm 1951, đổi tên là Quân đội nhân dân Việt Nam .
Ngày 7 tháng 4 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định thành lập quân nhân địa phương.
* Quá trình đấu tranh và thắng lợi.
Quân đội ta vừa đấu tranh, vừa xây dựng, trưởng thành và lập nhiều chiến công hiển hách.
b. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975)
Đế quốc Mỹ thực hiện thủ đoạn hất cẳng Pháp, xâm lược miền Nam Việt Nam, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, hòng chia cắt trong khoảng thời gian dài tổ quốc ta. Quân đội ta một lần nữa lại bước vào trận tuyến mới, cùng toàn dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
c. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
         Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục chắc tay sung bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN
II. Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam
1. Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mệnh của Đảng.
          Quân đội luôn đấu tranh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và CNXH 

Xem thêm bài viết hay:  Tuyệt chiêu săn voucher Avène giảm cực đậm trên VinID

2. Quyết đấu, quyết thắng, biết đánh, biết thắng
          Quân đội luôn quyết tâm đánh giặc giữ nước, quyết ko sợ hi sinh gieo neo, xã thân vì sự nghiệp cách mệnh và luôn biết sử dụng nghệ thuật quân sự trong chiến tranh.  
3. Gắn bó máu thịt với nhân dân.
          Quân đội ta từ nhân dân nhưng ra vì nhân dân nhưng đấu tranh.
4. Nội bộ kết đoàn thống nhất, kỷ luật tự giác, nghiêm minh
          Sức mạnh của quân đội xây dựng bởi nội bộ kết đoàn thống nhất và kỉ luật tự giác, nghiêm minh.
5. Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng tổ quốc, tôn trọng và bảo vệ của công
          Quân đội ta luôn phát huy tinh thân khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ cả trong đấu tranh, lao động sản xuất và công việc.     
6. Nêu cao ý thức quốc tế vô sản trong sáng, kết đoàn, thuỷ chung với bè bạn quốc tế.
B. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

I. Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam
1. Thời kỳ tạo nên
– Ngày 19 tháng 8 năm 1945, lực lượng Công an được thành lập.
– Ở Bắc Bộ đã thành lập “Sở Liêm phóng” và “Sở Cảnh sát”. Các tỉnh đều thành lập “Ty Liêm phóng” và “Ty Cảnh sát”.
2. Thời kỳ xây dựng và trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 1945 – 1975
a. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
– Ngày 15 tháng 1 năm 1950, Hội nghị Công an toàn quốc xác định Công an nhân dân Việt Nam có 3 tính chất: “dân tộc, dân chủ, khoa học”.
– Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Ban Công an tiền tuyến nằm trong Hội đồng phân phối mặt trận, góp phần làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ,
b. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ( 1954 – 1975)
Thời kì này, Công an góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường xây dựng lực lượng, cùng cả nước dốc sức giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.
3. Thời kỳ đất n­ước  thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội từ 1975 tới nay
– Công an đổi mới tổ chức và hoạt động, đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
II. Truyền thống Công an nhân dân
1. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng
2. Vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân làm việc và đấu tranh
3. Độc lập, tự chủ, tự cường và tiếp thu vận dụng thông minh những kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự và những thành tựu khoa học – công nghệ phục vụ công việc và đấu tranh
4. Tận tuỵ trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, thông minh, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong đấu tranh
5. Quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng, thuỷ chung, tình nghĩa
Đăng bởi: Trung Tâm Du Học Nhân Đức
Phân mục: Lớp 10,GDQP 10

Bạn thấy bài viết Tóm tắt lý thuyết GDQP 10 Bài 2 ngắn nhất (Sách mới 3 bộ) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tóm tắt lý thuyết GDQP 10 Bài 2 ngắn nhất (Sách mới 3 bộ) bên dưới để Trường THPT Ngô Quyền có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptngoquyenquangbinh.edu.vn của Trường THPT Ngô Quyền
Nhớ để nguồn: Tóm tắt lý thuyết GDQP 10 Bài 2 ngắn nhất (Sách mới 3 bộ)

Viết một bình luận